SISTEM FAIL

1.       Fail Jawatankuasa LINUS

·         Carta Organisasi
·         Pekeliling
·         Surat menyurat
·         Minit Curai
·         Biodata Guru
·         Jadual Waktu guru
·         Perancangan Strategik
·         Pelan Strategik -  3 tahun
·         Pelan Tindakan – 1 Tahun

2.     .  Fail Konsep

·         Modul Guru
·         Modul Murid
·         Manual dan Instrumen Saringan LINUS
3.      .  Fail Minit Mesyuarat

·         Minit mesyuarat Kurikulum
·         Minit mesyuarat panitia Bahasa Melayu
·         Minit mesyuarat panitia Metematik
·         Minit mesyuarat panitia Bimbingan dan Kaunseling
4.      .  Fail Data
·         Keputusan saringan
·         Analisa Data Saringan
·         Headcount
·         TOV
5.       .Fail Murid
·         Senarai Nama Murid LINUS
·         Profil Murid
·         Rekod/ surat pemeriksaan doktor