PENDAFTARAAN MURID MBK

Senarai Semak Dokumen.

Guru-guru perlu menyediakan borang-borang berkaitan semasa berjumpa Doktor

1.Maklumat Peribadi Murid( APDM )
2.Salinan sijil kelahiran murid.
3.Salinan Mykad bapa
4.Salinan Mykad ibu
5.Borang IPMBDP
6.Borang ISD
7.Surat kebenaran ibubapa/penjaga bagi pemeriksaan perubatan( sekolah )
8.Borang permohonan pendaftaraan OKU
9.Rekod Kehadiran
10.Hasil Kerja murid
11.Kad kelahiran murid

Bahan Tambahan
Manual IPMBDP 
Manual ISD