Tuesday, September 18, 2018

Kursus Pedagogi Pemulihan Kepada Guru Bahasa Inggeris Bukan Opsyen

Bertempat di PKG Seri Dungun pada 18 dan 19 September, telah berlangsung satu kursus pedagogi. Kursus yang ditujukan khas kepada guru-guru bukan opsyen Bahasa Inggeris ini telah melibatkan seramai 21 orang guru dan dijalankan oleh FasiLINUS Bahasa Inggeris. Kursus ini bertujuan memberi pendedahan mengenai program LINUS kepada guru-guru bukan opsyen yang tidak pernah menerima maklumat terus mengenai Literasi Bahasa Inggeris melalui kursus,taklimat dan sebagainya. Antara pengisian program ini ialah, pendedahan kepada pengurusan LINUS di sekolah, pedagogi pemulihan LBI dan sistem phonics dalam LBI. Terima kasih diucapkan kepada guru-guru yang telah hadir.


No comments:

Post a Comment