Wednesday, December 16, 2015

      Pihak PADU di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menganjurkan Seminar Linus kali ke-3 di Johor Bahru Johor pada 14 hingga 16 Disember 2015. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu telah menghantar seramai 20 orang peserta terdiri daripada Pegawai JPNT, FasiLINUS serta guru pemulihan. Banyak perbentangan kertas kerja, amalan terbaik pengajaran linus telah dibentangkan.
   
     Diharapkan sekambalinya ke daerah masing-masing para peserta dapat menyemarakan lagi usaha dalam memperkasakan pencapaian daerah masing-masing.