Wednesday, March 4, 2015

MAJLIS PENGIKTIRAFAN LINUS 2014

Majlis Pengiktirafan Linus 2014 telah berjaya diadakan pada 2 Mac 2015.bertempat di Dewan Seminar Cemerung Pejabat Pendidikan Daerah Dungun.Terima kasih kepada En Bakar b Jusoh Pegawai Pendidikan Daerah Dungun kerana menyempurnakan penyampaian sijil pencapaian 100 % menguasai .Terima kasih juga kepada guru besar, penyelaras linus fasilinusyang turut menjayakan majlis tersebut.


No comments:

Post a Comment