Sunday, April 29, 2012

Taklimat Pemurnian Data Saringan

Terima kasih tidak terhingga kepada semua penyelaras linus yang memberi kerjasama dalam pemurnian data saringan .Walaupun terdapat beberapa halangan dan rintangan  dalam menyempurnakan tugasan namun kerjasama dan kerja kuat guru-guru telah menyelesaikan tugasan tersebut.Terima kasih cikgu .


No comments:

Post a Comment