Wednesday, May 25, 2011

MAKLUMAT MURID LINUS TAHUN 1 DAN 2 YANG MENDAPAT PENDIDIKAN AWAL KANAK

Berhubung dengan maklumat murid-murid LINUS tahun 1 dan 2 pada tahun 2011 dalam kalangan murid-murid yang telah mendapat pendidikan awal kanak-kanak  .Surat dan tapak analisa Excell telah dihantar kepada semua sekolah oleh Jabatan Pelajaran Terengganu. Maklumat berkenaan untuk mengenalpasti pendidikan awal yang telah diterima oleh kanak-kanak.Sekolah-sekolah daerah Dungun hendaklah menghantar laporan ke alamat email : linusppddungun@yahoo.com

Laporan hendaklah dihantar sebelum atau pada 29 Mei  2011.

Harap mendapat kerjasama dari tuan/puan bagi melancarkan perjalanan linus PPD Dungun.

No comments:

Post a Comment