Friday, March 4, 2011

SEKADAR LONTARAN IDEA

SARINGAN BUKAN UJIAN

SARINGAN IALAH SUATU ALAT PENTAKSIRAN

TUJUAN SARINGAN ADALAH UNTUK MENGESAHKAN  SETAKAT MANA PENGUASAAN MURID TERHADAP 12 KONSTRUK ASAS DALAM LITERASI DAN NUMERASI.

TANGGUNGJAWAB GURU ADALAH MEMBIMBING MURID AGAR MENGUASAI SEMUA KONSTRUK WALAUPUN ARUS PERDANA TIDAK MEWAJIBKAN MURID MENGUASAI 12 KONSTRUK.

PROGRAM LINUS JUGA BERLANDASKAN KURIKULUM MODULAR SEPERTI KSSR.

MURID TIDAK DIDISKRIMINASI KEPADA LINUS TEGAR, LINUS DAN ARUS PERDANA TETAPI
LABEL LINUS TEGAR, LINUS DAN ARUS PERDANA HANYA SEBAGAI PENANDA BAHAWA MURID MASIH BELUM MENGUASAI SATU-SATU KONSTRUK 
MAKA 
GURU HARUS BERUSAHA PELBAGAI KAEDAH UNTUK MEMASTIKAN MURID MENGUASAI 12 KONSTRUK.

INSYAALLAH

Ihsan PPDU

No comments:

Post a Comment