Sunday, March 6, 2011

MAKLUMAN DARI MEJA NKRA

PERHATIAN :
1.  Data hendaklah diisi mengikut jumlah murid bagi setiap kelas, walaupun semuanya telah berada di aliran perdana (BUKAN HANYA YANG MENGAMBIL SARINGAN). Contoh, sekiranya dalam 1 kelas semuanya telah berada di aliran perdana maka tuliskan jumlah murid di dalam kelas tersebut di kotak aliran perdana. Sekiranya dalam kelas tersebut ada murid linus tegar, linus dan perdana, isikah jumlah murid mengikut isikah jumlah murid mengikut konstruk yang berkaitan. 2. Jumlah bilangan murid harus JUMLAH SEBENAR  yang ada dalam tahun tersebut.
3.  Kemasukkan data hanya dari 9 April - 25 April 2011

No comments:

Post a Comment