Saturday, February 12, 2011

Minit Curai


Seperti kebiasaan apabila seseorang guru menghadiri sesuatu mesyuarat sudah menjadi kebiasaan minit curai perlu disediakan. Minit curai ini bukanlah seperti mana minit mesyuarat. Formatnya lebih ringkas. Berfungsi untuk melaporkan dapatan kursus atau mesyuarat kepada Guru Besar/Pengetua.

Berikut adalah contoh format minit curai yang boleh dikongsi bersama.

Minit Curai


1. Tajuk :

2. Tarikh :
3. Masa :
4. Tempat :
5. Pengerusi :
6. Wakil Bahagian :

7. Perkara-perkara penting yang telah dibincang/dipersetujui :
7.1.
7.2.
7.3.

8. Tindakan Sekolah/Implikasi kepada Sekolah :
8.1.
8.2.
8.3.


Di sediakan oleh,


……………………………………………
Contoh minit curai boleh didapati di menu muat turun

2 comments: