Wednesday, January 26, 2011

Kaedah Pengajaran Khas Matematik

1. Pengenalpastian masalah matematik dan tahap kebolehan pelajar

■Pemerhatian : daripada pemerhatian, guru dapat mengenal pasti masalah pembelajaran murid melalui tingkah laku dan penglibatan murid dalam aktiviti P&P Matematik.
■Ujian Kertas dan Pensel :
1.Ujian saringan – untuk mengesan murid pemulihan.
2.Ujian diagnostik untuk mengenal pasti punca masalah / mengesan kemahiran tertentu yang belum dikuasai oleh pelajar.
3.Ujian formatif – untuk mengesan kemahiran yang telah dikuasai oleh murid setelah sesuatu kemahiran diajar.
4.Ujian sumatif – untuk mengetahui sejauh mana penguasaan murid selepas sesuatu unit atau tajuk pengajaran telah dilakukan.
5.Latihan harian.
6.Soal jawab
7.Pentaksiran rekod prestasi
8.Rekod profil dan kesihatan
2. Pengaplikasian teknik khas dalam pengajaran matematik

i. Teknik penyoalan

■Lisan.
■Bahasa yang digunakan mestilah boleh difahami
■Soalan mesti tepat dan cepat, mendorong pelajar berfikir.
■Soalan hendaklah bertumpu dan bercapah.
■Soal mengikut aras murid dalam kemahiran yang sama.
ii. Teknik permainan – kooperatif, berkumpulan, berpasangan, individu,

■Antara perkara yang perlu diambil kira dalam teknik ini ialah permainan tersebut dapat menguatkan kemahiran menyusun nombor, menguatkan kemahiran operasi nombor, menguatkan kemahiran operasi tambah dan tolak
iii. Teknik tunjuk cara

iv. Teknik latih tubi (pengulangan fakta)

■Lisan – congak
■Bertulis – lembaran kerja
■Membolehkan pelajar mendengar dan melihat serta membantu merangsang minda pelajar berfikir untuk memproses fakta dan menjawab soalan.


v. Teknik main peranan

vi. Teknik bercerita

vii. Teknik inkuiri penemuan

viii. Teknik kuiz

No comments:

Post a Comment